Na prośbę Prezesa Zarządu Głównego Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Pana Wiesława Zabawy, publikujemy Komunikat skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj."
KomunikatKominiarzNews

Ponadto informujemy, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jego członkami. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie, Cech służy pomocą w sprawdzeniu, czy dana osoba posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Więcej informacji na stronie:www.kominiarskicech.pl