Trwają prace związane z przeprowadzeniem remontu istniejącej kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Świdnicką. Po wykonaniu robót zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Kontynuacją prac będzie przebudowa ul. Świdnickiej w zakresie wymiany nawierzchni o łącznej długości 590m, realizowana w dwóch etapach:

- etap I - o długości 240m od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Martwa

- etap II o długości 350m od skrzyżowania z ul. Martwą do budynku Świdnicka 22.

Przed rozpoczęciem prac II etapu wykonana zostanie wymiana sieci wodociągowej przez WiK Dzierżoniów.

Remont kanalizacja Kosciuszki Swidnicka

Remont kanalizacja Kosciuszki Swidnicka 2