Odrodzony Samorząd w gminie Pieszyce, tak jak każdy z blisko dwóch i pół tysiąca tworzących się samorządów wyzwolił niezwykłą aktywność wielu ludzi, którzy poświęcając swój czas, wiedzę i energię, chcieli pracować dla dobra swojej lokalnej ojczyzny.
Inaguracja Sesja RM PieszycNews
Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Pieszyc w dniu 8 czerwca 1990 roku wybrano pierw¬szego przewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc - pana Tadeusza Urbana, a fotel burmistrza Pieszyc radni powierzyli pani Wandzie Jaroch.
Pierwszym i najpoważniejszym zadaniem jakie zostało postawione przed nowo powstałym samorządem była komunalizacja mienia pozosta¬wionego po różnych instytucjach systemu komunistycznego. Na nowo trzeba było zorganizować Urząd Miasta, utworzono lokalną policję, sołectwo w Bratoszowie, Liceum Gospodarcze oraz uchwalono herb Gminy Pieszyce. - Ryszard Kondrat – Przewodniczący RM Pieszyc

Poniżej prezentujemy wszystkie kadencje radnych.

OSIEM KADENCJI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
GMINY PIESZYCE 1990 - 2018

SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC I KADENCJI
(08.06.1990 – 05.1994)

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tadeusz Urban, Czesława Początek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Kręt, Wiesław Michalczyszyn, Jacek Stecki

Radni I kadencji:
Krystyna Bolesławska, Bronisław Dudziński, Janusz Dziedzic, Zdzisław Janik, Wanda Jaroch, Zdzisław Jeżewski, Krzysztof Kręt, Lidia Łyżwa (Marzec), Stanisław Mazur, Wiesław Michalczyszyn, Wiesława Michałowska, Dariusz Ożóg, Czesława Początek, Ryszard Rosiński, Zdzisław Siemsia, Jacek Stecki, Andrzej Szymański, Mirosław Urban, Ryszard Urban, Tadeusz Urban, Ryszard Winiarski, Bolesław Wysoczański

Burmistrz Pieszyc:
Wanda Jaroch

Sekretarz Gminy Pieszyce:
Franciszek Węgiel

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Regina Nogaczewska (04.09.1990 – 31.08.1991), Kazimierz Wrona (04.03.1992 – 31.12.2017)

Członkowie Zarządu Gminy Pieszyce:
Krzysztof Kręt, Wanda Jaroch, Lidia Łyżwa (Marzec), Jacek Stecki, Mirosław Urban, Tadeusz Urban, Janusz Dziedzic, Wiesław Michalczyszyn, Zdzisław Siemsia, Dariusz Ożóg, Zdzisław Jeżowski

SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC II KADENCJI
(1994 – 1998)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pieszyc:
Elżbieta Zajączkowska, Czesława Początek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Tadeusz Bełtacz, Aleksandra Brzeźniak, Józef Peć, Stanisław Fuławka

Radni II kadencji:
Tadeusz Bełtacz, Mirosław Bochen, Aleksandra Brzeźniak, Jan Dudziński, Janusz Dziedzic (zm. 26.08.1997) - Bożena Stecka (22.12.1997- 06.1998 - wybory uzupełniające), Stanisław Fuławka, Zbigniew Gajdamowicz, Stefan Gorlicki, Wanda Jaroch, Jan Klementowski, Szczepan Białecki, Krzysztof Kręt, Grażyna Król, Stanisław Mazur, Dariusz Ożóg, Krzysztof Pawlaczek, Józef Peć, Czesława Początek, Stanisław Rupa, Andrzej Szymański, Grzegorz Wąsowicz, Elżbieta Zajączkowska, Lucja Zarzycka

Burmistrz Pieszyc:
Janusz Borek

Wiceburmistrz Pieszyc:
Andrzej Szymański, Włodzimierz Cichy

Sekretarz Pieszyc:
Franciszek Węgiel, Włodzimierz Cichy

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona

Członkowie Zarządu Gminy Pieszyce:
Janusz Borek, Jan Klementowski, Dariusz Ożóg, Krzysztof Kręt, Józef Peć, Grażyna Król, Stanisław Rupa, Aleksandra Brzeźniak, Andrzej Szymański, Włodzimierz Cichy, Lucja Zarzycka, Janusz Dziedzic, Tadeusz Bełtacz, Mirosław Bochen

SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC III KADENCJI
(1998 – 2002)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Tadeusz Urban

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Mirosław Bogucki, Andrzej Jando, Małgorzata Fiks

Radni III kadencji:
Tadeusz Bełtacz, Henryk Boczkowski, Mirosław Bogucki, Janusz Borek, Zbigniew Bujak, Bożena Czerkawska, Beata Czerniejewska, Małgorzata Fiks, Andrzej Jando, Danuta Kaczor, Urszula Kordiak, Grażyna Król, Wacław Malaga, Mirosław Obal, Józef Peć, Elżbieta Zajączkowska, Stanisław Rupa, Ryszard Siarka, Krzysztof Tulej, Norbert Twardy, Tadeusz Urban, Lucja Zarzycka, Mieczysław Pajcz

Burmistrz Pieszyc:
Mirosław Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:
Norbert Twardy

Sekretarz Pieszyc:
Włodzimierz Cichy

Skarbnik Gminy Pieszyce;
Kazimierz Wrona

Członkowie Zarządu Gminy Pieszyce:
Henryk Boczkowski, Zbigniew Bujak, Beata Czerniejewska, Urszula Kordiak,
Mirosław Obal, Krzysztof Tulej, Norbert Twardy

SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC IV KADENCJI
(2002 – 2006)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Tadeusz Urban

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Regina Drążczyk, Zygmunt Hadyś

Radni IV kadencji:
Henryk Boczkowski, Wiesław Cholewa, Beata Czerniejewska, Regina Drążczyk, Małgorzata Fiks, Zygmunt Hadyś, Ryszard Kondrat, Tadeusz Kożuch, Elżbieta Ołoszczyńska, Dariusz Ożóg, Norbert Twardy (Teresa Pawełoszek - wybrana w wyborach uzupełniających – zrzeczenie się mandatu przez N. Twardego), Stanisław Rupa, Ryszard Siarka, Krzysztof Tulej, Tadeusz Urban

Burmistrz Pieszyc:
Mirosław Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:
Norbert Twardy

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona

SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC V KADENCJI
(2006 – 2010)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Urszula Kordiak, Ryszard Kondrat

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Krzysztof Galiak

Radni V kadencji:
Wojciech Bośka, Wiesław Cholewa, Beata Czerniejewska, Regina Drążczyk, Małgorzata Fiks, Krzysztof Galiak, Anita Hałuszko, Danuta Kaczor, Ryszard Kondrat, Urszula Kordiak, Adam Łuniewski, Benedykt Opalski, Stanisław Rupa, Piotr Stanik, Ryszard Winiarski

Burmistrz Pieszyc:
Mirosław Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:
Norbert Twardy, Dariusz Radziewicz

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona

 Zdjęcie grupowe Rady Miejskiej 2014 2018News

SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC VI KADENCJI
(2010 – 2014)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pieszyc:
Urszula Kordiak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Wojciech Bośka

Radni VI kadencji:
Henryk Boczkowski, Wojciech Bośka, Beata Czerniejewska, Regina Drążczyk Małgorzata , Fiks, Danuta Kaczor, Urszula Kordiak, Zdzisław Oleksiak, Elżbieta Ołoszczyńska, Józef Przeorek, Tadeusz Sadecki, Bernadetta Szczypka, Bronisława Tukalska, Monika Wagnerowska, Elżbieta Zajączkowska

Burmistrz Pieszyc:
Mirosław Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:
Brzozowski Paweł

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona

Sekretarz Gminy Pieszyce
Sylwia Orlińska

SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC VII KADENCJI
(2014 – 2018)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Ryszard Kondrat

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Stanisław Karpierz

Radni VII kadencji:
Henryk Chojnacki, Beata Czerniejewska, Sławomir Górski, Anita Hałuszko, Danuta Kaczor (zm. 16.03.2017) - Barbara Kurdziel, Stanisław Karpierz, Ryszard Kondrat, Urszula Kordiak, Tadeusz Kożuch, Adam Łuniewski, Paweł Michołap, Elżbieta Ołoszczyńska, Benedykt Opalski, Grzegorz Pręcikowski, Tadeusz Sadecki

Burmistrz Pieszyc:
Dorota Konieczna-Enözel

Wiceburmistrz Pieszyc:
Paweł Brzozowski, Krzysztof Galiak

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Kazimierz Wrona - przejście na emeryturę, Marta Brzuszkiewicz

Sekretarz Gminy Pieszyce
Sylwia Orlińska, Zaruski Arkadiusz

SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC VIII KADENCJI
(2018 – 2023)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Ryszard Kondrat

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:
Stanisław Karpierz

Radni VIII kadencji:
Henryk Chojnacki, Sławomir Górski, Anita Hałuszko, Stanisław Karpierz, Ryszard Kondrat, Urszula Kordiak, Aleksandra Kowalczyk, Tadeusz Kożuch, Adam Łuniewski, Małgorzata Moździerz, Benedykt Opalski, Grzegorz Raczek, Czesław Sobecki, Piotr Suchy, Krzysztof Tulej

Burmistrz Pieszyc:
Dorota Konieczna-Enözel

Wiceburmistrz Pieszyc:
Krzysztof Galiak

Skarbnik Gminy Pieszyce:
Marta Brzuszkiewicz

Sekretarz Gminy Pieszyce
Zaruski Arkadiusz
Radni, którzy odeszli do wieczności:
1. Janusz Dziedzic – radny I i II kadencji.
2. Zdzisław Janik – radny I kadencji.
3. Zdzisław Jeżewski – radny I kadencji.
4. Stanisław Mazur – radny I i II kadencji.
5. Bolesław Wysoczański – radny I kadencji.
6. Jan Klementowski – członek zarządu II kadencji, radny II kadencji.
7. Józef Peć – członek zarządu II kadencji, radny II i III kadencji.
8. Lucja Zarzycka – członek zarządu II kadencji, radna II i III kadencji.
9. Szczepan Białecki – radny II kadencji.
10. Danuta Kaczor – radna III, V, VI i VII kadencji.