Podatnikom przys艂uguje prawo do ubiegania si臋 o zastosowanie ulg w sp艂acie zobowi膮za艅 podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w formie:

 • odroczenia terminu p艂atno艣ci podatku,
 • roz艂o偶enia na raty zap艂aty podatku,
 • odroczenia zap艂aty zaleg艂o艣ci podatkowej wraz z odsetkami za zw艂ok臋,
 • roz艂o偶enie na raty zap艂aty zaleg艂o艣ci podatkowej wraz z odsetkami za zw艂ok臋,
 • umorzenia w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci zaleg艂o艣ci podatkowej wraz z odsetkami za zw艂ok臋 lub tylko odsetek za zw艂ok臋

przy czym udzielenie ulgi nast臋puje w formie indywidualnej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce i zale偶y od wyst膮pienia przes艂anek istnienia wa偶nego interesu podatnika lub wa偶nego interesu publicznego.

Interes podatnika lub publiczny nie ma definicji ustawowej 

W doktrynie przyjmuje si臋, 偶e o wa偶nym interesie podatnika mo偶na m贸wi膰 wtedy, gdy niemo偶no艣膰 uregulowania zobowi膮za艅 podatkowych zachodzi wskutek nie daj膮cych si臋 przewidzie膰, losowych, nadzwyczajnych przypadk贸w. Dotyczy to sytuacji, gdy zap艂ata podatku prowadzi艂aby do zagro偶enia egzystencji podatnika lub jego rodziny, powoduj膮c niezdolno艣膰 do utrzymania si臋 i konieczno艣膰 korzystania z pomocy spo艂ecznej, jak nag艂a choroba prowadz膮ca do niezdolno艣ci zarobkowej, utrata pracy, czy te偶 niespodziewana katastrofa, kt贸ra uniemo偶liwia podatnikowi zarobek. Dotyczy to tak偶e sytuacji, gdy wskutek zap艂acenia podatku zdolno艣膰 firmy podatnika do funkcjonowania na rynku uleg艂aby znacznemu pogorszeniu. 

Z wa偶nym interesem publicznym wi膮偶膮 si臋 sytuacje, w kt贸rych wskutek op艂acenia podatku nast膮pi艂aby szkoda maj膮ca charakter og贸lny, dotycz膮ca warto艣ci istotnych z punktu widzenia og贸艂u spo艂ecze艅stwa, przedstawionych w zasadach r贸偶nych ga艂臋zi prawa. Przyk艂adami mog膮 by膰 sytuacje, w kt贸rych wskutek op艂acenia podatku dochodzi艂oby do braku mo偶liwo艣ci wyp艂aty wynagrodze艅 nale偶nych pracownikom lub konieczno艣ci dokonania zwolnie艅 grupowych.

Wydanie decyzji w sprawie ulg w sp艂acie zobowi膮za艅 podatkowych jest poprzedzone wnioskiem strony, kt贸ry inicjuje wszcz臋cie post臋powania. Poni偶ej zamieszczono wzory wniosk贸w, kt贸re w zale偶no艣ci od osoby podatnika nale偶y przed艂o偶y膰 aby o ulg臋 si臋 ubiega膰:


Osoba fizyczna nie prowadz膮ca dzia艂alno艣ci gospodarczej

 1. Wniosek o zastosowanie ulgi w sp艂acie zobowi膮za艅 podatkowych sk艂adany przez osob臋 fizyczn膮 nie prowadz膮c膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej (za艂膮cznik nr 1)
 2. O艣wiadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej podatnika (za艂膮cznik nr 2)


Przedsi臋biorca art. 67b (Ordynacja podatkowa)

 1. Pomoc kt贸ra nie stanowi pomocy publicznej w przypadku wnioskowania o ulg臋 nie stanowi膮c膮 pomocy publicznej nale偶y uzasadni膰, dlaczego jej udzielenie nie grozi zak艂贸ceniem lub nie zak艂贸ci konkurencji oraz nie wp艂ynie na wymian臋 handlow膮 mi臋dzy pa艅stwami cz艂onkowskimi Unii Europejskiej.
 • Wniosek o zastosowanie ulgi w sp艂acie zobowi膮za艅 podatkowych sk艂adany przez podatnika b臋d膮cego przedsi臋biorc膮
  (Za艂膮cznik nr 3)
 1. Pomoc de minimis
 • Wniosek o zastosowanie ulgi w sp艂acie zobowi膮za艅 podatkowych sk艂adany przez podatnika b臋d膮cego przedsi臋biorc膮
  (za艂膮cznik nr 3)
 • O艣wiadczenie o wielko艣ci nieotrzymanej/otrzymanej pomocy de minimis (za艂膮cznik nr 4)
 • Wszystkie za艣wiadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w kt贸rym podatnik stara si臋 o ulg臋 oraz w ci膮gu 2 poprzedzaj膮cych go lat,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si臋 o pomoc de minimis
  (za艂膮cznik nr 5)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si臋 o pomoc de minimis przez przedsi臋biorc臋 wykonuj膮cego us艂ug臋 艣wiadczon膮 w og贸lnym interesie gospodarczym (za艂膮cznik nr 6)
 1. Pomoc publiczna

  a) Pomoc publiczna z art. 67b 搂 1 pkt.3 lit.a-m (bez lit.b)

-  Wniosek o zastosowanie ulgi w sp艂acie zobowi膮za艅 podatkowych sk艂adany przez  podatnika b臋d膮cego przedsi臋biorc膮 (za艂膮cznik nr 3)
-  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si臋 o pomoc inn膮 ni偶 pomoc
w rolnictwie lub rybo艂贸wstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybo艂贸wstwie (za艂膮cznik nr 7)
-  Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporz膮dzanych  zgodnie z przepisami o rachunkowo艣ci

         b) Pomoc publiczna z art.67b 搂 1 pkt. 3 lit.b (COVID-19)

-   Wniosek 鈥 dot. COVID-19 (za艂膮cznik nr 8)
-   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si臋 o pomoc inn膮 ni偶 pomoc
w rolnictwie lub rybo艂贸wstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybo艂贸wstwie (za艂膮cznik nr 7)
-   Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporz膮dzanych  zgodnie z przepisami o rachunkowo艣ci
-   O艣wiadczenie do pomocy publicznej z art. 67b 搂 1 pkt.3 lit.b (za艂膮cznik nr 9)