Od poniedziałku, 11 maja najmłodsi mieszkańcy Gminy Pieszyce wrócili do Żłobka Miejskiego nr 1 i Przedszkola Publicznego nr 2. Po blisko dwumiesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem nie wszystkie dzieci wróciły do placówek.

PrzedszkoleKoronawirusNews
Otwarcie obu placówek możliwe już było 6 maja, jednak burmistrz Pieszyc, Dorota Konieczna – Enoezl nie zdecydowała się na ten krok, wszystko ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Przed otwarciem zarówno Żłobka Miejskiego nr 1, jak i Przedszkola Publicznego nr 2 należało poddać pomieszczenia ogólnej dezynfekcji, przeszkolić kadrę, a także zapewnić jej sprzęt ochrony osobistej.
Przygotowania do otwarcia żłobka i przedszkola trwały ponad tydzień, a zakres pracy był szeroki, obejmowałam m.in.:
- kontakt z dyrektorami i kierownikami placówek i analizowanie dostępności kadry nauczycielskiej i opiekuńczej,
- rozmowy z rodzicami i opiekunami dzieci,
- wyposażenie placówek w środki ochrony osobistej,
- przygotowanie i konsultowanie procedur przyjmowania i odprowadzania dzieci, tworzenie dodatkowych regulaminów i informacji, wzorów niezbędnych do przyjęcia dzieci oświadczeń,
- przygotowania „techniczne”, czyli usuwanie wyposażenia i zabawek trudnych do dezynfekcji, przystawanie pomieszczeń do obecnych warunków.
Placówki pracują w dotychczasowych godzinach od 6:00 do 16:00. W mniejszych grupach, zachowując wszelkie środki ostrożności.