W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia.

Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na 40 974 800 złotych.

Uważaj z ogniem - jest bardzo sucho!

stop pozarom 2

Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.
▪ Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty.
▪ Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów.
▪ Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.
▪ Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.
Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.
W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Państwowa Straż Pożarna
- Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
- Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
- TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP / PSP Dzierżoniów