Od września 2019 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej rozpoczął się projekt „DOBRY START”. To wspólne działanie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Gminy Bielawa, Gminy Dzierżoniów i Gminy Pieszyce na rzecz edukacji. Pieczę nad projektem ze strony Uniwersytetu sprawuje dr inż. Wojciech Kilian.
Dobry Start News
Celem projektu jest realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych dla młodzieży. Projekt obejmuje 5 cykli zajęć, które są realizowane w formie warsztatowej i wykładowej
dla uczniów z 7 szkół powiatu dzierżoniowskiego. Łącznie w projekcie bierze udział 700 uczestników. Pierwszą grupą z pieszyckiej szkoły, która przystąpiła do projektu było 20 uczniów klas ósmych. W każdym miesiącu, w soboty, począwszy od września w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury uczniowie wraz z panią Iwoną Baraniuk oraz panią Elżbietą Molendą brali udział w wykładach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego.
Pierwszy wykład nosił tytuł: Kto to jest Inżynier? Ciekawy przekaz prowadzącego, połączony z prezentacją multimedialną pozwolił nam poznać trudną, odpowiedzialną, ale bardzo interesującą pracę Inżyniera, który stara się wprowadzać pomysły naukowców w życie. Posiada umiejętności i wiedzę techniczną oraz potrafi je stosować w praktyce. Po wykładzie każdy uczestnik otrzymał segregator z materiałami dydaktycznymi na zajęcia warsztatowe, które będą prowadzone w naszej szkole przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego. Kolejne wykłady dotyczyły wynalazków, źródeł energii oraz bardzo poważnego problemu, z którymi boryka się człowiek czyli:
Co robimy z odpadami? Czy wiecie, że każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu roku około 270 kg odpadów komunalnych.
Tak ogromna liczba odpadów nas przeraziła.
Każdy z nas powinien wprowadzić w swoje życie dwie ważne zasady:

1. ZEROZERO WASTE - to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska.
2. ZASADA 3R - polega na redukcji ilości odpadów i opakowań, ponownym używaniu tych, których nie udało się zredukować i przetwarzaniu surowców, których nie można użyć ponownie. Słuchaliśmy wykładu z ogromnym zaciekawieniem. LOS NASZEJ PLANETY JEST W NASZYCH RĘKACH.
Kolejne zadania jakie czekały Młodych Naukowców odbywały się w szkole.
Były to warsztaty poświecone naukom matematyczno-przyrodniczym, które były prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego. Uczniowie wykonywali eksperymenty, doświadczenia, mierzyli, liczyli, budowali, obserwowali, analizowali
i wyciągali bardzo trafne wnioski podczas warsztatów: 1. Siła kształtów, 2. Akwedukt, 3. Prąd elektryczny, 4. Sejsmograf, 5.Katapulta, 6. Zapora, 7. Oczyszczalnia wody.
Ósmoklasiści wspaniale pracowali myśląc o tym, by jak najdokładniej wykonać poszczególne zadania, a wykładowcy uniwersyteccy chwalili ich zaangażowanie i inwencje twórcze.
Ostatni etap projektu to wyjazdy uczniów na Uniwersytet Przyrodniczy. 28 listopada 2019 roku, grupa 20 uczniów z klasy 8a i 8b uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego. Na zajęciach odbywały się praktyczne badania wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych: drewna, betonu i stali. Każda z dwuosobowych grup badała: odczucia termiczne, ciężar i twardość materiału, wymiarowała próbkę przed i po badaniu oraz naprężenie niszczące. Na podstawie podanych wzorów uczniowie liczyli między innymi wskaźnik wytrzymałości materiału na zginanie, ściskanie i rozciąganie. Wszystkie pomiary, obliczenia, uwagi, spostrzeżenia i wnioski zapisali w przygotowanej tabeli. Drugie zajęcia rozpoczęły się od zwymiarowania obiektu w kształcie litery „H” znajdującego się na terenie pracowni, w której odbywały się zajęcia. Zadaniem grup było wykonanie z przygotowanych materiałów takiego samego obiektu w odpowiedniej skali. Uczniowie poczuli się jak studenci, siedzieli w sali laboratoryjnej, wykonywali zadania takie jak studiujące osoby, rozmawiali z profesorami. Młodzi naukowcy kolejny raz wzbogacili swą matematyczno-przyrodniczą wiedzę. Brawo dla nich! 25 stycznia 2020 roku odbędzie się ostatnie spotkanie naszej grupy z wykładowcami Uniwersytetu Przyrodniczego. Pojedziemy na wykład podsumowujący pierwszą cześć projektu pt.: Naukowcy też kiedyś byli dziećmi. Kim możesz być Ty?

Projekt okazał się bardzo wartościowym spotkaniem młodych ludzi z Nauką.
To było bardzo pouczające spotkania, z którego zapamiętaliśmy wiele ważnych informacji. Ta najważniejsza brzmi: ŻEBY MIEĆ WIEDZĘ TRZEBA BYĆ CIEKAWYM ŚWIATA!