Wszyscy przedsi臋biorcy wprowadzaj膮cy do obrotu torby foliowe, czyli r贸wnie偶 podmioty prowadz膮ce sklepy i oferuj膮ce klientom torby foliowe, musz膮 uzyska膰 wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy prowadz膮 jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferuj膮ce torby na zakupy z tworzywa sztucznego obj臋te op艂at膮 recyklingow膮. Rejestr ten stanowi cz臋艣膰 bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO).

BDONews


Rejestr BDO

W bazie danych o odpadach (BDO) gromadzone s膮 informacje o podmiotach, kt贸re wprowadzaj膮 na rynek produkty, produkty w opakowaniach, oraz gospodaruj膮cych odpadami. W praktyce rejestracji dokona膰 musz膮 prawie wszyscy przedsi臋biorcy. Nie podlegaj膮 jej jednak:

osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieb臋d膮ce przedsi臋biorcami wykorzystuj膮ce odpady na potrzeby w艂asne,

podmioty w艂adaj膮ce powierzchni膮 ziemi, na kt贸rej s膮 stosowane komunalne osady 艣ciekowe, zwolnione z obowi膮zku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpad贸w,

podmioty nieprofesjonalnie zbieraj膮ce odpady opakowaniowe i odpady w postaci zu偶ytych artyku艂贸w konsumpcyjnych,

transportuj膮cy wytworzone przez siebie odpady,

wytw贸rcy odpad贸w zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpad贸w.

Torby foliowe obj臋te op艂at膮

Jako torb臋 na zakupy z tworzywa sztucznego rozumie膰 nale偶y ka偶d膮 torb臋 na zakupy, z uchwytami lub bez uchwyt贸w, wykonan膮 z tworzywa sztucznego, kt贸ra jest oferowana w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Jako "tworzywo sztuczne" traktuje si臋 polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporz膮dzenia nr 1907/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole艅 i stosowanych ogranicze艅 w zakresie chemikali贸w (...), do kt贸rego mog艂y zosta膰 dodane dodatki lub inne substancje i kt贸ry mo偶e funkcjonowa膰 jako g艂贸wny strukturalny sk艂adnik toreb na zakupy.

Od 1 wrze艣nia 2019 r. op艂ata recyklingowa pobierana jest za wydanie:

lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubo艣ci materia艂u poni偶ej 50 mikrometr贸w,

pozosta艂ych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubo艣ci materia艂u r贸wnej 50 mikrometr贸w i wi臋kszej.

Z op艂aty zwolnione s膮 wy艂膮cznie bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubo艣ci materia艂u poni偶ej 15 mikrometr贸w, kt贸re s膮 wymagane ze wzgl臋d贸w higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie 偶ywno艣ci luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu 偶ywno艣ci.
Wpis do BDO

Aby dokona膰 rejestracji w BDO, nale偶y posiada膰 dost臋p do rejestru. W tym celu konieczne jest za艂o偶enie konta. Przedsi臋biorcy pobieraj膮cy op艂at臋 recyklingow膮 z tytu艂u oferowanych w swojej plac贸wce toreb foliowych obj臋tych op艂at膮 recyklingow膮 powinni z艂o偶y膰 wniosek o wpis do rejestru BDO do dnia 31 grudnia 2019 r. Z tym 偶e z艂o偶enie wniosku nie jest r贸wnoznaczne z natychmiastowym uzyskaniem numeru BDO, bowiem organ ma 1 miesi膮c na rozpatrzenie wniosku (licz膮c od dnia jego z艂o偶enia). Dla spe艂nienia obowi膮zku rejestracji w BDO wystarczaj膮ce jest z艂o偶enie wniosku do ko艅ca 2019 r.

Obecnie obowi膮zuj膮cy wz贸r wniosku o wpis do rejestru BDO nie zawiera dzia艂u dotycz膮cego wprowadzania lekkich i pozosta艂ych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. W zwi膮zku z tym wnioskodawcy w formularzu rejestrowym okre艣lonym rozporz膮dzeniem Ministra 艢rodowiska w sprawie wzor贸w formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykre艣leniu z rejestru (Dz. U. z 2018 r. poz. 2528 ze zm.) musz膮 wype艂ni膰 Dzia艂 I wniosku o wpis, a pozosta艂e dane zaktualizowa膰 po 1 stycznia 2020 r., kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy. Do wype艂nionego formularza do艂膮czy膰 nale偶y o艣wiadczenie o spe艂nieniu wymaga艅 niezb臋dnych do wpisu do rejestru oraz o艣wiadczenie potwierdzaj膮ce, 偶e dane zawarte w sk艂adanych dokumentach s膮 zgodne z prawd膮. Wzory takich o艣wiadcze艅 s膮 na og贸艂 udost臋pniane na stronach internetowych urz臋d贸w marsza艂kowskich.

Jak informuj膮 urz臋dy marsza艂kowskie, dodanie do wniosku oddzielnej informacji, 偶e wniosek dotyczy przedsi臋biorcy wprowadzaj膮cego torby z tworzywa sztucznego, przyczyni si臋 do sprawniejszego nadania numeru rejestrowego i za艂o偶enia konta. Wpis do rejestru nie podlega op艂acie rejestrowej ani rocznej.


Sankcje za brak wpisu

Przedsi臋biorca prowadz膮cy w 2020 r. dzia艂alno艣膰 bez obowi膮zkowego wpisu do rejestru BDO b臋dzie musia艂 si臋 liczy膰 z tym, 偶e na艂o偶ona zostanie na niego kara administracyjna nie mniejsza ni偶 5.000 z艂 i nie wi臋ksza ni偶 1.000.000 z艂 oraz mo偶e zosta膰 wymierzona przez s膮d kara aresztu albo grzywny.

Co istotne, decyduj膮ce znaczenie b臋dzie mia艂a data z艂o偶enia wniosku rejestracyjnego (przyk艂ad).

Przyk艂ad:

Pan Boles艂aw Kowalski prowadz膮cy sklep spo偶ywczy, w kt贸rym wydaje klientom torby foliowe podlegaj膮ce op艂acie recyklingowej, wniosek o wpis do rejestru BDO z艂o偶y w dniu 3 grudnia 2019 r. W tym przypadku, nawet je偶eli pan Boles艂aw na dzie艅 1 stycznia 2020 r. nie otrzyma wpisu do rejestru, to b臋dzie m贸g艂 normalnie prowadzi膰 dzia艂alno艣膰, bez obawy, 偶e na艂o偶one zostan膮 na niego sankcje karne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579)

殴r贸d艂o: https://www.gofin.pl/17,2,2,194280,obowiazek-uzyskania-przez-sklepy-wpisu-w-rejestrze-bdo.html