Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach na dzie艅 27 listopada 2019 roku, godz. 14.00. Sesja odb臋dzie si臋 Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na rok 2020 (projekt nr 75/2019).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych ( projekt nr 76/2019).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie trybu i szczeg贸艂owych warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego grunt贸w wchodz膮cych w sk艂ad gospodarstw rolnych na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 77/2019).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2019 rok ( projekt nr 78/2019).
8. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
9. Informacja dotycz膮ca weryfikacji o艣wiadcze艅 maj膮tkowych radnych Rady Miejskiej w Pieszycach z艂o偶onych na pocz膮tku kadencji oraz za 2018 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.