Starosta Dzierżoniowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
zapraszają na

Spotkanie konsultacyjne dotyczące organizacji oświaty w Pieszycach
z udziałem
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka

Spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia
w Pieszycach w dniu 18 listopada 2019r. o godz. 17.00

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy:

• Pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ZS w Pieszycach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach,
• Rodziców uczniów obu placówek oraz Uczniów ZS w Pieszycach
• Radnych Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Rady Miasta i Gminy w Pieszycach
• Przedstawicieli oświatowych związków zawodowych
• Mieszkańców Miasta i Gminy Pieszyce zainteresowanych tematyką spotkania