Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z organizacjami i instytucjami partnerskimi mają zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora obywatelskiego na Dolnym Śląsku V DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI 23 października (środa) 2019 r. od godziny 9.00 Krzyżowa k. Świdnicy.

15NGONews
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych,
kół gospodyń wiejskich, rad działalności pożytku publicznego, samorządów lokalnych oraz sołtysów i aktywnych obywateli.

PODCZAS KONGRESU ODBĘDĄ SIĘ:

· debata plenarna "Wyzwania dla kolejnych pokoleń"
· wystąpienia inauguracyjne "Nowy początek w relacjach z Samorządem"
· 12 paneli dyskusyjnych
· jubileusze: 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
i 30-lecia Fundacji "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego"

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.:

· Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
· Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
· Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia
· Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy
· Janina Ochojska-Okońska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej,
Posłanka do Parlamentu Europejskiego
· Jan Jakub Wygnański, Prezes Fundacji Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, samorządzie lokalnym
lub jesteś osobą zaangażowaną w sprawy społeczne - bądź na V Kongresie!

DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI - RAZEM ORGANIZUJEMY,
RAZEM FINANSUJEMY, RAZEM UCZESTNICZYMY!

Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Dojazd na wydarzenie na koszt własny.
Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy dokonać wypełniając
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w terminie do 18 października 2019 roku