Ponad 240 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymała Gmina Pieszyce z konkursu „Maluch +” na utworzenie i funkcjonowanie 32 miejsc w Żłobku Miejskim nr 1. 232 080,00 zł to kwota na całą grupę, czyli 7252,50 zł na jedno dziecko, a także 9 600,00 zł na funkcjonowanie stworzonych miejsc opieki.
MaluchPlusNewsProgram "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –w tym żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym. Dotację wspiera Urząd Miasta i Gminy Pieszyce, który przeznaczył na ten cel blisko 59 000 zł, a wszystko po to, by stworzyć kolejną grupę żłobkową, która rozpocznie zajęcia w salach wyposażonych w atestowany sprzęt do zabawy i nauki.
- Dzięki projektowi i pieniądzom jakie udało się pozyskać jesteśmy w stanie utworzyć dodatkową grupę, a także wyposażyć salę w nowe zabawki, czy pomoce dydaktyczne – komentuje Dorota Konieczna – Enozel, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce – Dodatkowo dzięki dofinansowaniu z ministerstwa wyposażymy kuchnię w najpotrzebniejsze przybory, naczynia, czy sprzęt do transportu posiłków, a także wyposażone zostaną sanitariaty, szatnie i sypialnie dla dzieci.
W Żłobku Publicznym nr 1 powstał gabinet sensoryczny, do którego kupiono materace, maty i piłki rehabilitacyjne, jak również półkule sensoryczne, piłki do masażu i dotykowe krążki. Dzięki projektowi „Maluch+” doposażono plac zabaw w dwie piaskownice, stoły piknikowe, domki ogrodowe i huśtawki.
- Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców od samego początku założyliśmy, że w żłobku musi powstać gabinet pielęgniarki i powstał – mówi Dorota Konieczna – Enozel, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce – Został on wyposażony w kozetkę, parawan, termometr, a nawet aparat do mierzenia ciśnienia, to wszystko dzięki projektowi i 20% udziałowi środków własnych.
Nowy rok żłobkowo-przedszkolny rozpocznie się 2 września, do tego czasu sale i gabinety zostaną wyposażone w najnowszy sprzęt pochodzący z dotacji, za pomocą którego wychowawcom będzie się lepiej pracowało nad rozwojem maluchów.