W związku z prowadzonym naborem na III turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych (od 2 września i od 1 października do 20 grudnia 2019 r.) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku zachęca do odbycia 4-miesięcznej służby przygotowawczej, po której żołnierz rezerwy może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Służbę przygotowawczą pełni się w okresie zawieszenia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego. Ochotnicy, którzy chcieliby pełnić tę służbę muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać co najmniej 18 lat,

- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,

- obywatelstwo polskie,

- ochotnik nie może być karany za przestępstwo umyślne,

- posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne - na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych.

Do służby wojskowej zachęca się zarówno meżczyżn jak i kobiety.

Kandydatom kształcącym się w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych przez cztery miesiące tej służby zapewnia się: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, miesięczne wynagrodzenie finansowe w wysokości 1095 zł oraz odprawę po zakończeniu służby przygotowawczej w wysokości 2 250 zł. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszytkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Ponadto kandydaci mają zapewnioną opiekę zdrowotną i pokryte koszty ubezpieczenia społecznego. Istnieje również możliwość zdobycia w trakcie odbywania służby przygotowawczej dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

Żołnierze, którzy odbędą w pełnym wymiarze służbę przygotowawczą mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Więcej informacji pod adresem: www.klodzko.wku.wp.mil.pl

Sluzba przygotowawcza WKU plakat

Sluzba przygotowawcza WKU plakat2