Zapraszamy Państwa na basen miejski w Pieszycach. UWAGA! - przez całe wakacje dla wszystkich korzystających z obiektu wstęp jest bezpłatny! Basen czynny będzie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 19.00. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska czuwać będą ratownicy.


OtwarcieBasenu2019News

Wstęp na teren basenu możliwy będzie tylko pod warunkiem podpisania listy osób korzystających z obiektu. Ze względów bezpieczeństwa zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia ilości osób przebywających w jednym momencie na terenie basenu.
Przed otwarciem obiekt przeszedł szereg prac przygotowawczych do sezonu. Na ten cel gmina pozyskała z zewnątrz 250 tys. złotych. Prace skupiły się przede wszystkim na naprawie niecki, która była nieszczelna, co wiązało się z potrzebą ciągłego uzupełniania wody i sporymi kosztami funkcjonowania. W połączeniu z drugą dużą inwestycją w tym miejscu (budową obiektu szatniowo-socjalnego) wszyscy użytkownicy basenu będą mogli korzystać z nowych toalet. Mamy nadzieję, że przeprowadzone prace remontowe umilą Państwu korzystanie z basenu.

BasenUnia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Remont prowadzony był przez Gminę Pieszyce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020