Informujemy, że w związku z zakończeniem strajku, od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r. dla wszystkich dzieci rozpoczną się zajęcia w przedszkolu.

Z powodu przeprowadzki do nowego budynku prosimy rodziców, aby przyprowadzili dzieci do budynku przy ul. Bielawskiej.

Dyrektor Barbara Pryczek