„Zakaz ruchu – nie dotyczy pojazdów jednośladowych, pojazdów rolniczych, służb komunalnych i policji” – znak o takiej treści został umieszczony przy Domu Działkowca na ul. Hermana w Pieszycach.

zakaz ruchu hermana

W ciągu najbliższych dni rozpocznie się III etap remontu ulicy Hermana, który połączy wcześniej wyremontowane odcinki od strony Bielawy i Gminy Pieszyce. Środki, które Gmina Pieszyce pozyskała na remont, dotyczyły remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a dodatkowo gminie zależy na rekreacyjnym wykorzystaniu tej drogi w postaci ciągu pieszo – rowerowego, stąd w tym miejscu wprowadzone zostały ograniczenia ruchu.
Zakończenie prac związanych z budową trzeciego etapu ulicy Hermana planowane są do końca sierpnia 2019 r.

zakaz ruchu hermana2