Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
OgloszenieNr13News

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 13/2019/G z dnia 12 marca 2019r. - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r.