Od najbliższego poniedziałku Klienci Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, aby załatwić sprawy związane z podatkami i opłatami lokalnymi, nie będą już musieli wspinać się na drugie piętro. Końca dobiegają prace związane z przygotowaniem pomieszczeń na parterze urzędu, gdzie znajdować będzie się Referat ds. dochodów oraz kasa.

To kolejny etap zmian w urzędzie, które mają służyć przede wszystkim Państwu.

Referat dochodow

Referat dochodow2 Referat dochodow3