Lista wiadomości

Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki stworzył specjalną infolinię telefoniczną dedykowaną dla uchodźców z Ukrainy.

Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00

Infolinia DUW dla uchodzcow z Ukrainy

Ogłoszenie nr 6/2022 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierzchnia działki (m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

493/3

KW działki

SW1D/00019276/3

Położenie:

Gmina Pieszyce, Miasto Pieszyce, obręb Środkowe ul. Mikołaja Kopernika 41

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4, położony na II piętrze-poddaszu o pow. użytkowej 15,78 m2,  udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 7,45%. Stan techniczny lokalu niski.

145

(udział 7,45%- 10,80 m2)

MWW.7 – zabudowa mieszkaniowa willowa(1)

25.000,- zł

2.500,-

  • Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  23 marca 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Ogłoszenie nr 7/2022 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

117/1

117/2

KW SW1D/ 00047264/1

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowane działki gruntu,

Zapisane  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIIIb,

0.0271

0.1326

MW.7 - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej(1)

142.628,-(2)

14.000,-

930

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  6 kwietnia 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Ogłoszenie nr 5/2022 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

208/13

KW SW1D/ 00016045/4

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: dr,

0.0098

MN.18 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(1)

10.065,-(2)

1.000,-

1030

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

Działka numer ewidencyjny 208/13 ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania wynikający z wielkości i cech geometrycznych działki została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przylegających do przedmiotowej działki tj. działek numer: 206, 208/10, 208/4, 208/5 i 208/6

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  16 marca 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>