Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszkańców Gminy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 17 października 2018 roku, o godz. 14.30. Sesja odbędzie się w  Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
  4. Przedstawienie informacji o stanie Gminy Pieszyce na koniec kadencji 2014-2018.
  5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (projekt nr. 48/2018).
  6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.