Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach informuje, że wnioski na stypendium szkolne, na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 września do 15 września 2018 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2018 r.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach, ul. Kopernika 124, Sekcja Świadczeń pok. nr 2