Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszkańców Gminy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 29 sierpnia 2018 roku. Rozpoczęcie obrad w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Podziękowania Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pieszycach dla Pana Marka Drozdowskiego za współpracę.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 43/2018).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (projekt nr 44/2018).
 9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.