Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach informuje, że 1 sierpnia 2018 rozpoczął się okres zasiłkowy  2018/2019 na następujące świadczenia:

  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenia wychowawcze (500+)
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia ”Dobry start” (300+)

W okresie od 1 sierpnia 2018  do 30 września 2018 pracownicy sekcji przyjmą ok. 3,5 tysiąca wniosków. Mając na względzie powyższe osoby decydujące się złożyć wniosek w formie tradycyjnej czyli papierowej muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami. 

 Informujemy, że wnioski na powyższe świadczenia są wydawane na bieżąco w godzinach prac OPS tj. nie ma potrzeby oczekiwania w kolejce jeśli ktoś zgłosi się jedynie po wniosek. Przypominamy również, iż druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Ośrodka www.opspieszyce.pl,  jak również ze strony Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Ośrodka, jednak wstępuje przerwa w przyjmowaniu wniosków pomiędzy godz. 11.00, a godz. 12.00, która jest przerwą techniczną, w tym czasie pracownicy sekcji zajmują się obsługą złożonych wniosków na nowy okres zasiłkowy - rejestrują wnioski, pozyskują wymagane dane,  a także zajmują się bieżącymi sprawami, np. księgują dokonane wpłaty, piszą decyzje w bieżących sprawach, odpowiadają na pisma z innych instytucji.
Przerwa ta jest konieczna, aby nie paraliżować bieżącej pracy sekcji oraz aby złożone już wnioski zostały szybko zweryfikowane i przygotowane do terminowej  wypłaty.

W celu uniknięcie oczekiwania na złożenie wniosku na nowy okres zasiłkowy zachęcamy  do składania wniosków poprzez bankowość elektroniczną lub portal empatia, a tych którzy jednak zdecydują się złożyć wniosek w formie tradycyjnej prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.