Zachęcamy Państwa do składania wniosków o przyznanie świadczenia 300+ przez internet. W ten sposób unikniecie kolejek i długiego oczekiwania.

Wniosek o rządową wyprawkę można złożyć na dwa sposoby:

  • Internetowo poprzez stronę http://empatia.mpips.gov.pl/
  • Tradycyjnie w urzędach zamieszkałej przez siebie gminy (w przypadku Gminy Pieszyce w Ośrodku Pomocy Społecznej)

Gmina ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę świadczenia w przypadku prawidłowo złożonych dokumentów. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada.

Projekt 300 plus ma pomóc wszystkim rodzicom, których dzieci są w wieku szkolnym i nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, z wyjątkiem tych którzy zdecydują się na kontynuację edukacji w szkole, którą rozpoczęły przed 18 rokiem życia. Wtedy wyprawka może trwać do ukończenia 20 lat. Uczniowie niepełnosprawni z wyprawki mogą korzystać do 24 roku życia.

Pieniądze będą przyznawane raz w roku, w celu zakupu artykułów szkolnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Program 300 plus różni się od już wprowadzonego w życie 500 plus tym, że dochody na rodzinę w tym przypadku nie mają znaczenia.