Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszka艅c贸w Gminy na sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 23 maja 2018 roku. Rozpocz臋cie obrad w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Urz臋du Miejskiego za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za 2017 rok.

1) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.
2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc艂awiu

- o przed艂o偶onym sprawozdaniu w wykonania bud偶etu za 2017 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2017 rok.
3) Merytoryczne wyst膮pienia radnych.

 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za 2017 rok ( projekt nr 28/2018).
 2. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2017 rok ( projekt nr 29/2018).
 3. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 31/2018 ).
 4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 32/2018 ).
 5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia pomnik贸w przyrody nieo偶ywionej (projekt nr 30/2018).
 6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.