Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, w tym roku odbędzie się remont basenu miejskiego w Pieszycach.

Na ten cel gmina pozyskała z zewnątrz 250 tys. złotych. Prace skupią się przede wszystkim na naprawie niecki, która jest nieszczelna i wiekowa, co wiąże się z potrzebą ciągłego uzupełniania wody i sporymi kosztami funkcjonowania. W ramach tych środków uda się też w drobnym zakresie zadbać o zewnętrzną część obiektu i uzupełnienie urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych dla korzystających z obiektu.

Druga duża inwestycja w tym miejscu to budowa obiektu szatniowo-socjalnego, który będzie obsługiwał stadion i basen. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości pokrycia 85% kosztów kwalifikowanych. To te bardzo dobre informacje. Niestety, aby sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie realizować budowę obiektu, a jednocześnie zapewnić mieszkańcom czystą wodę i komfort korzystania z obiektu, basen w sezonie 2018 będzie nieczynny. Na pocieszenie zostaje fakt, że w przyszłym roku będzie można korzystać z basenu w zupełnie innych, dużo lepszych warunkach.

Przepraszamy za utrudnienia. Mamy nadzieję, że zapewnienie lepszych warunków do korzystania z obiektu będzie naszym wspólnym celem i spotka się z Państwa wyrozumiałością.

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Remont prowadzony będzie przez Gminę Pieszyce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

LGD1 1 LGD1 3 LGD1 1 LGD1 4