Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszka艅c贸w Gminy na sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 25 kwietnia 2018 roku. Rozpocz臋cie obrad w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania tytu艂u 鈥瀂AS艁U呕ONY DLA GMINY PIESZYCE鈥( ( projekt nr 25/2018 ).
 5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej 鈥 Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2017 rok
 6. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej 鈥 Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2017 rok.
 • Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej 鈥 Przychodnia Miejska       w Pieszycach za 2017 rok ( projekt nr 21/2018 ).
 1. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2017 r.
 • Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2017 r. ( projekt nr 22/2018 ).
 1. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach za 2017 rok wraz   z ocen膮 zasob贸w pomocy spo艂ecznej.
 3. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2018 r. ( projekt nr  26/2018 ).
 4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ( projekt nr 27/2018 ).
 5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych , doradc贸w zawodowych zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Pieszyce ( projekt nr 24/2018 ).
 6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego w Pieszycach (projekt nr 23/2018 ).
 7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamkni臋cie Sesji Rady Miejskiej.