Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszka艅c贸w Gminy na sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 28 marca 2018 roku. Rozpocz臋cie obrad w sali posiedze艅  Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 12:30.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Miejskiej w Pieszycach za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2017 rok.
 6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyodr臋bnienia w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2019 rok 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki (projekt nr 18/2018).
 7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie podzia艂u Gminy Pieszyce na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer贸w oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym okr臋gu (projekt nr 19/2018).
 8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie podzia艂u Gminy Pieszyce na obwody g艂osowania, ustalenia ich granic i numer贸w oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (projekt nr 20/2018).
 9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych, doradc贸w zawodowych zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Pieszyce (projekt nr 14/2018).
 10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowo lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania (projekt nr 15/2018).
 11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Pieszyce w 2018 roku (projekt nr 16/2018).
 12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uszczeg贸艂owienia zapis贸w Strategii Rozwoju Miasta Pieszyce na lata 2014-2020 w zakresie cel贸w strategicznych, operacji i dzia艂a艅 (projekt nr 17/2018).
 13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.