Przedszkolaki na start

Projekt finansowany z RPO WD nazwa projektu: RPDS.10.01.01-02-0014/16
"Zapewnienie r贸wnego dost臋pu do wysokiej jako艣ci edukacji przedszkolnej"


Projekt jest realizowany przez: Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Bielawska 1, 58-250 Pieszyce
Okres realizacji projektu 01.03.2017 - 28.02.2018 r.

Ca艂kowita warto艣膰 projektu wynosi 223 465,25 z艂.
- p艂atno艣膰 z 艣rodk贸w europejskich w kwocie 189 945.40 z艂
- wk艂ad w艂asny publiczny w kwocie 33 519,85 z艂
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 24 dzieci

     Celem projektu jest zwi臋kszenie dost臋pu do edukacji przedszkolnej 24 dzieci (14 dziewczynek / 10 ch艂opc贸w) z Gminy Pieszyce w okresie 01.02.2017-30.04.2018 r. poprzez otwarcie w Przedszkolu nr 2 w Pieszycach grupy przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat. Cel g艂贸wny stanowi odpowied藕 na zdiagnozowany na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie g艂贸wny problemem spo艂eczny Gminy Pieszyce, do kt贸rego za艂agodzenia przyczyni si臋 realizacja projektu - jest nim niewystarczaj膮ca liczba miejsc w przedszkolach w Gminie Pieszyce w stosunku do zapotrzebowania prognozowana w trzyletniej perspektywie, co w powi膮zaniu z niskim wska藕nikiem aktywno艣ci zawodowej mieszka艅c贸w Pieszyc mo偶e spowodowa膰 wykluczenie z edukacji przedszkolnej znacznej grupy dzieci.
Problem, kt贸ry le偶y u podstaw niniejszego wniosku o dofinansowanie dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, kt贸re ze wzgl臋du na brak miejsc, nie znajda miejsca w przedszkolu, co d艂ugofalowo mo偶e mie膰 wp艂yw na ich dalsz膮 edukacj臋 oraz szanse w 偶yciu doros艂ym. Po艣rednio problem ten dotyczy r贸wnie偶 rodzic贸w i opiekun贸w prawnych dzieci w wieku 3-5 lat, kt贸re pozostaj膮c pod opieka rodzic贸w w przypadku braku miejsc przedszkolnych b臋d膮 zmuszeni do niepodejmowania aktywno艣ci zawodowej.
     W szerokiej
perspektywie celem projektu ma by膰 zmniejszenie bezrobocia i wykluczenia spo艂eczne w Gminie Pieszyce oraz wyr贸wnywanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy w por贸wnaniu z r贸wie艣nikami z innych obszar贸w wojew贸dztwa. W celu zniwelowania niekorzystnej sytuacji w Gminie Pieszyce zdecydowano o konieczno艣ci otwarcia dodatkowej grupy przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat. Aby obj膮膰 dzieci odpowiedni膮 opieka zaplanowano zatrudnienie nauczyciela oraz zakup wyposa偶enia do sali. Konieczne b臋dzie r贸wnie偶 objecie dzieci z nowopowsta艂ej grupy zaj臋ciami dodatkowymi. W celu zwi臋kszania szans edukacyjnych pozosta艂ych dzieci z przedszkola zaplanowano zaj臋cia dla wszystkich dzieci, kt贸re dotychczas nie uczestniczy艂y w takich formach edukacji. Dodatkowo zaplanowano wsparcie dla nauczycieli OWP, kt贸rzy b臋d膮 podnosili kompetencje, kt贸re s膮 niezb臋dne w bie偶膮cej pracy przedszkola.

tabela

szkolenia przed

rpo wd przedszk

Harmonogram zaj臋膰 dodatkowych w ramach projektu 鈥 Przedszkolaki na starcie鈥 od 01.09.2017 r.

Lp.

Zaj臋cia dodatkowe

 

          Prowadz膮cy

   Dzie艅 tygodnia, godzina 

 Miejsce realizacji

1.

Rytmika

Magdalena Klimuntowska

Wtorek 13.30 鈥 14.00

艢roda 13.30 鈥 14.30

Czwartek 14:30 鈥 15:00

Pi膮tek 13.30 鈥 15.00

ul.Bielawska1

ul. Ogrodowa 79

2.

Zaj臋cia teatralne

Katarzyna Pi贸rko

El偶bieta Oleszczuk

Wtorek, 艣roda 10.45 鈥 11.45

Wtorek, 艣roda 10.45 鈥 11.45

ul. Ogrodowa 79

ul. Bielawska 1

3.

Zaj臋cia z przedsi臋biorczo艣ci

Patrycja Piergies

Dorota Tabisz

Wtorek 13.30 鈥 14.30

  Poniedzia艂ek 13.30 鈥 14.30

ul. Ogrodowa 79

ul. Bielawska 1

4.

Gimnastyka korekcyjna

Magdalena Klimuntowska

Czwartek 7.30 鈥 8.30

    Pi膮tek 7.30 鈥 8.30

ul. Bielawska 1

5.

Terapia logopedyczna

Bo偶ena Konarska

Wtorek, 艣roda, czwartek,

                            9.00 鈥 11.00

Pi膮tek                 9.00 鈥 10.00

ul. Bielawska 1

6.

Terapia psychologiczna

Edyta Filipek Drapiszewska

Poniedzia艂ek 9.00 鈥 11.00

Co drugi tydzie艅;
 budynek A ul Ogrodowa 79
budynek B ul. Bielawska 1

ul. Ogrodowa 79

ul. Bielawska 1