Sznowni Rolnicy,

W zwi膮zku z poniesionymi stratami w wyniku wyst膮pienia wichur i nawa艂nic w 2017 r. mo偶ecie ubiega膰 si臋 w ramach obowi膮zuj膮cych przepis贸w ustawy o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w z uwzgl臋dnieniem przepis贸w o pomocy de minimis w sektorze rolnym o udzielenie pomocy w odp艂aceniu sk艂adek w formie odroczenia terminu p艂atno艣ci i roz艂o偶enia ich na dogodne raty, a tak偶e w formie umorzenia ich w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, sk艂adaj膮c indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Plac贸wce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego w艂a艣ciwym/ej terytorialnie dla miejsca po艂o偶enia gospodarstwa rolnego.

Wnioski z艂o偶one przez Pa艅stwa b臋d膮 rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protoko艂y z oszacowania strat sporz膮dzone przez odpowiednie komisje powo艂ane przez Wojewod臋.

Ponadto mo偶ecie Pa艅stwo ubiega膰 si臋 o zmian臋 warunk贸w dotychczas przyznanych ulg w sp艂acie nale偶no艣ci z tytu艂u sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne rolnik贸w (np. poprzez zmian臋 terminu sp艂aty rat).

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego
Adam Sek艣ci艅ski