Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Pieszyce.
ZARZĄDZENIE Nr 89/2017