Kwiecień jest miesiącem wiedzy na temat autyzmu – zaburzenia, które dotyka obecnie co najmniej 1 na 300 dzieci w Polsce. Inauguracja obchodów miała miejsce 2 kwietnia w ramach ogólnoświatowej akcji „Na niebesko dla autyzmu".

Fundacja SYNAPSIS od 25 lat stara się zmieniać świat dla ludzi z autyzmem. We współpracy z Porozumieniem AUTYZM-POLSKA i Parlamentarną Grupą ds. Autyzmu udało nam się m.in. doprowadzić w 2007 roku do wprowadzenia wysokiej subwencji oświatowej dla przedszkolaków z autyzmem, czy do przyjęcia w 2013 roku Karty Praw Osób z Autyzmem. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia m.in. w obszarze wczesnego wykrywania autyzmu, czy opieki nad dorosłymi. Niezwykle ważnym zadaniem jest stałe zwiększanie poziomu wiedzy na temat autyzmu, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do włączenia się w kwietniowe obchody Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu – mówi Michał Wroniszewski, prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS i Przewodniczący Porozumienia AUTYZM-POLSKA.
Joanna Grochowska, terapeutka i wiceprezes Fundacji SYNAPSIS, podkreśla, że akcje uświadamiające i gesty solidarności z osobami z autyzmem są dla nich niezwykle cenne: – Po ubiegłorocznej grudniowej kampanii „Dziecko Ci nie powie, że ma autyzm" jedna z matek mojego wieloletniego pacjenta powiedziała mi „Pani Joanno, po raz pierwszy od dawna poczułam, że komuś na nas zależy. I to nie specjaliście, ale takim zwykłym ludziom" – wspomina Grochowska.
Szacuje się, że w 2014 roku w Polsce urodzi się ok 400 000 dzieci. 15 000 maluchów z tego rocznika będzie w grupie ryzyka wystąpienia autyzmu.
Autyzm jest zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania mózgu. Osoby z autyzmem mają poważne problemy z postrzeganiem świata, mówieniem, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. I choć jest to najczęstsze zaburzenie rozwojowe, a ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS, to świadomość specyfiki autyzmu w społeczeństwie jest nadal bardzo niska. Pomóż innym zrozumieć i uwrażliwić się na autyzm, aby ułatwić osobom dotkniętym autyzmem życie wśród nas.

Za www.naniebiesko.org.pl