W 艣rod臋 22 lutego odb臋dzie si臋 sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Obrady w Sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce rozpoczn膮 si臋 o godz. 14.00.
SesjaRMLuty

Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2017 rok (projekt nr 6/2017).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 4/2017).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Pieszyce w 2017 roku (projekt nr 5/2017).
7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.